• produkt_banner
  • Súprava na rýchly test fekálnej okultnej krvi (FOB) (imunochromatografický test)

    Súprava na rýchly test fekálnej okultnej krvi (FOB) (imunochromatografický test)

    Zamýšľané použitie Súprava rýchleho testu na okultnú krv vo výkaloch (FOB) (Imunochromatografická skúška) je vhodná na kvalitatívnu detekciu ľudského hemoglobínu (Hb) in vitro vo vzorkách ľudskej stolice.Princíp testu Súprava rýchleho testu fekálnej okultnej krvi (FOB) (imunochromatografický test) je laterálna prietoková chromatografická imunoanalýza.Má dve vopred potiahnuté čiary, testovaciu čiaru „T“ a kontrolnú čiaru „C“ na nitrocelulózovej membráne.Testovacia čiara je potiahnutá protilátkou proti klonu ľudského hemoglobínu a kv...