• produkt_banner
  • Súprava rýchleho testu srdcového troponínu I (laterálna chromatografia)

    Súprava rýchleho testu srdcového troponínu I (laterálna chromatografia)

    Podrobnosti o produkte Zamýšľané použitie: Súprava rýchleho testu srdcového troponínu I aplikuje imunochromatografiu na koloidné zlato na detekciu srdcového troponínu I (cTnI) vo vzorke séra, plazmy alebo plnej krvi kvalitatívne alebo semikvantitatívne pomocou štandardnej kolorimetrickej karty.Tento test sa používa ako pomôcka pri diagnostike poškodenia myokardu, ako je akútny infarkt myokardu, nestabilná angína pectoris, akútna myokarditída a akútny koronárny syndróm.Princípy testu: Súprava na rýchly test srdcového troponínu I (laterálny chromatograf...