• podpora_banner

Naším poslaním pre globálnu udržateľnosť je chrániť životné prostredie, znižovať emisie uhlíka a podporovať naše komunity a zároveň poskytovať bezpečné a efektívne produkty.

Od založenia spoločnosti kladieme sociálnu a environmentálnu zodpovednosť a trvalo udržateľný rozvoj do centra nášho modelu rozvoja.Bioantibody's Green Mission sa venuje udržateľným inováciám, ochrane spoločných záujmov ľudí a prírody a stelesňuje náš záväzok byť ekologicky zodpovedný.

 

V Bioantibody sa snažíme spĺňať alebo prekračovať normy, predpisy a požiadavky na povolenia podľa platných zákonov o životnom prostredí a zabezpečujeme ochranu životného prostredia prostredníctvom postupov šetrných k životnému prostrediu.

• Využívať prírodu ako zdroj inovácií

• Etické získavanie zdrojov

• V globálnom meradle udržiavať lokálny rozvoj

• Chráňte životné prostredie

• Úcta k ľudským bytostiam a aby naše úsilie stálo za to

stojí za to