• produkt_banner
  • Podporovať proces vývoja liekov

    Podporovať proces vývoja liekov

    Všeobecné informácie Portfólio Bioprotilátok, ktoré sú prvotriedne a najlepšie vo svojej triede, je navrhnuté tak, aby riešilo významné neuspokojené medicínske potreby prostredníctvom vývoja mono a bišpecifických proteínových terapeutík, konjugátov s protilátkami a liečivami a látok stimulujúcich makrofágy pre pacientov na celom svete.História Prelomový objav technológie monoklonálnych protilátok (mAb) Kohlerom a Milsteinom v roku 1975 poskytol možnosť vytvoriť protilátky ako triedu terapeutík (Kohler & Milste...